EMDR

EMDR is een relatief weinig belastende methode, met diepgaand effect in de behandeling van traumatische herinneringen. Er zijn verschillende manieren waarop EMDR wordt uitgevoerd. De bekendste is die waarbij de therapeut zijn vingers voor jouw ogen beweegt terwijl jij aan de belastende gebeurtenis denkt. Andere veelgebruikte manieren zijn met klikjes op de oren of klopjes op de benen.

Ik werk op de laatstegenoemde manier, waarbij je ontspannen ligt en het trauma wordt behandeld door middel van het kloppen op je benen.

Een EMDR-sessie verloopt volgens een vast protocol. Eerst bepalen we samen aan welke herinnering je wilt werken. Jij geeft aan hoeveel last je ervan hebt, door een cijfer te geven aan de herinnering. Het doel van de behandeling is om de herinnering los te maken van de emotionele beleving.

Wat gebeurt er precies en wat merk ik ervan?
Na een EMDR-behandeling is de herinnering losgekoppeld van de emotionele beleving. Je hebt er minder last van, je denkt er minder vaak aan terug. Ook zul je merken dat je anders reageert in situaties die voorheen belastend of belemmerend voor je waren.

EMDR is op dit moment de meest gebruikte behandelmethode bij enkelvoudige trauma’s met zeer goede resultaten. Ook bij complexe meervoudige trauma’s kan een behandeling met EMDR verlichting bieden. Soms zijn enkele sessies nodig om het gewenste resultaat te behalen. We bepalen dit samen en in overleg.

Zijn er bijwerkingen aan een EMDR-behandeling?
Soms ervaren mensen tot een dag of drie na de behandeling wat bijverschijnselen als vermoeidheid, slecht slapen, stofwisselingsstoornissen, hoofdpijn of een algeheel gevoel van opwinding. Normaal gezien moeten deze verschijnselen met een paar dagen afnemen. Ik bied je een op jou afgestemd programma voor nazorg, dat je door deze soms lastige dagen heen helpt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met mij,

 Klik op de link om meer te lezen over  het behandeltraject  in het algemeen

Bronstoel en URIM-code stoel

Eindhoven Vrouwentherapie _URIMstoel
De Bronstoel en de milder werkende URIM-code stoel werken als mobiele krachtplaatsen voor heling en transformatie in een nieuwe tijd. In de Broncodestoel maak je op een makkelijke manier contact met jouw goddelijke blauwdruk. Je herinnert je jouw oorspronkelijke levensplan.

Loslaten en verwerken
Wanneer je in de Broncodestoel plaatsneemt, ontstaat een diepe ontspanning die je helpt om belastende of pijnlijke herinneringen terug te roepen, zonder de belastende emoties. Je wordt je bewust van de aanwezige hulpbronnen in jezelf en vanuit het collectieve onderbewuste. Op een diepe laag in het brein wordt de vastgezette herinnering losgemaakt en verwerkt. Je laat oude overtuigingen en lading los en neemt nieuwe, gezonde overtuigingen aan.

Toepassingen
Het (ver)werken in de Broncodestoel gaat moeiteloos en heeft een diepgaand en blijvend effect. Het is zeer goed toepasbaar en effectief bij mildere trauma’s, belastende herinneringen uit de kindertijd, overgedragen herinneringen uit het familiesysteem of nog oudere herinneringen uit oudere levens of vorige levenspaden.

Het resultaat?
Je hervindt de regie over je leven. Je herprogrammeert je overtuigingen en je creëert een nieuwe werkelijkheid door de sterke visualisaties. Je ervaart jouw eigen kracht en je komt terecht in een positieve spiraal van zelfondersteuning, persoonlijk leiderschap en zingeving.